SPIS TREŚCI TOMU XXVIII Rocznika Sądeckiego – rok 2000

Słowo wstępne (Leszek Zegzda)

Piotr Gryźlak Jan Paweł II na Ziemi Sądeckiej

Artykuły i rozprawy:

Franciszek Pulit Historia obrazów – Opłakiwanie Chrystusa i Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku

Piotr Rychlewski Ludność klucza muszyńskiego w drugiej połowie XVIII wieku

Elżbieta Długoszowa Synagoga w Nowym Sączu – spotkanie z zabytkiem i żydowską przeszłością miasta

Michał Zacłona Stanisław Nałęcz Małachowski, ostatni staropolski starosta nowosądecki

Bogdań Potoniec Młyn wodny zgromadzenia oo. Jezuitów w Nowym Sączu, 1843-1999

Józef Plechta Ksiądz Jan Makuch (1815-1876)

Mieczysław Smoleń Biblioteki publiczne w Sądeckiem do 1945 roku

Katarzyna Grzesiak Życie muzyczne Nowego Sącza w dwudziestoleciu międzywojennym

Tadeusz Duda Działania władz wobec komunistów w Nowym Sączu w okresie międzywojennym

Helena Rusnak Podhale w piśmiennictwie lat 1976-1996

Urszula Górka Zalesienie i zadrzewienie w krajobrazie Nowego Sącza

Tadeusz Ziętara Zagrożenia i zniszczenia powodziowe na Ziemi Sądeckiej

Tadeusz Aleksander Aspiracje edukacyjne Sądeczan końca XX wieku

Materiały:

Jan Rzońca Materiały historyczno-krajoznawcze dotyczące Sądecczyzny w opisach Franciszka Siarczyńskiego

Alina Fitowa Wincenty Myjak – poseł Ziemi Sądeckiej

Józef Bieniek Sądeczanie w partyzantce antyniemieckiej

Tomasz Biedroń Sądeckie zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w latach 1945-1947

Tomasz Biedroń Sprawozdanie informacyjne sądeckiego zrzeszenia WiN za miesiąc wrzesień 1945

Tadeusz Chronowski Wspomnienia

Jadwiga Suchmiel Doktoraty Sądeczanek w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie (1918-1939)

Kazimierz Kuropeska Olimpijczycy Ziemi Sądeckiej

Andrzej Wasiak Marcin Leszczyński – rotmistrz konfederacji barskiej powiatu sądeckiego i czchowskiego

Izabella Gass Ślub córki cadyka z Bobowej

Andrzej Wasiak Pocztówki dawnego Nowego Sącza cz.V

Recenzje:

Sucha Beskidzka. Praca zbiorowa pod red. Józefa Hampla i Feliksa Kiryka.(Tomasz Pomikło)

Bolesław Dereń, Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowskiem 1945-1947.(Jacek Chrobaczyński)

U podnóża Gorców. Wczoraj i dzisiaj wsi podhalańskich gminy nowy Targ, pod red. Feliksa Kiryka i Bronisława Górza (Katarzyna Zwiercan)

Ks. Stanisław Lisowski, Religijność miejska w dobie przełomu na przykładzie Nowego (Józef Diugosz)

Mieczysław Smoleń, Tablice, groby i pomniki z przeszłości nowego Sącza (Zbigniew Mordawski)

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. Zarys monograficzny. (Tadeusz Duda)

Andrzej Ignaczak, Pół wieku “sądeckiego medyka” (1948-1998). (Zbigniew Mordawski)

Ojciec Święty na Sądeckiej Ziemi w fotografiach Sylwestra Adamczyka i Jerzego Cebuli,

(Bogusław Kołcz)

Alicja Hebda, Andrzej Szarek, Mała Galeria, (Bogusław Kołcz)

Maria Teresa Maszczak, Galeria obrazów Marii Ritter i stare wnętrza mieszczańskie (Bogusław Kołcz)

Władysława Lubasiowa, Niektóre wiersze wybrane (Bogusław Kołcz)

Kronika:

Działalność Oddziału PTH w Nowym Sączu w 1999 roku (Maria Kruczek)

Nowy Sącz w 1999 roku (Mieczysiaw Smoleń)

Sądeckie biogramy:

Stanisław Smaga 1953-1998 (Maria Kruczek)

Piotr Sus 1957-1998 (Zbigniew Wolanin)

Leon Szwenik 1898-1980 (Zbigniew Mordawski)

Mieczysław Turski 1923-1993 (Zbigniew Mordawski)

Stanisław Michał Wąsowicz 1901-1941 (Antoni Sitek)

Zapiski bibliograficzne:

Józef Długosz Zawartość tematyczna dwudziestu sześciu tomów Rocznika Sądeckiego

Maria Treit Materiały do bibliografii Sądecczyzny za 1999 rok

powrót