SPIS TREŚCI TOMU XXVI Rocznika Sądeckiego – rok 1998

Artykuły i Rozprawy:

Józef Plechta Przemarsz wojsk rosyjskich przez Sądecczyznę w 1849 r. do walki z rewolucją węgierską

Renata Sypek Początki sądeckiego ruchu wydawniczego

Jan Rzońca Szczęsny Morawski jako historyk Sądecczyzny

Bolesław Faron Pisarz chłopski wobec Wielkiej Wojny (Władysław Orkan)

Tadeusz Duda Działalność organizacji komunistycznych w Nowym Sączu w latach 1918-1939

Tomasz Biedroń Wybory do Sejmu Ustawodawaego w powiecie limanowskim w 1947 r

Mieczysław Smoleń Wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie nowosądeckim w 1947 r

Stefan Dudra Akcja “Wisła” na łemkowszczyźnie

Materiały:

Wacław Kawiorski Rok 1918 w Nowym Sączu

Ewa Polak – Trajdos Grupa rzeźb gotyckich z Muszyny. Problem proweniencji

Witold Józef Kowalów Tajemnicze losy “Vitae Beatae Cunegundis” i ich związek z ks. Michałem Głowackim

Józef Bieniek Hamernicy z Nawojowej i Nowego Sącza

Andrzej Wasiak Ks. Jan Sygański-zasłużony badacz Sądecczyzny

Jadwiga Suchmiel Kobiety z Nowego Sącza i Starego Sącza ze stopniem doktora w Uniwersytecie Jagiellońskim do 1939 r

Zbigniew Mordawski Szkolniciwo ekonomiczne w Nowym Sqczu. Część I (1918-1945 )

Antoni Sitek Saga rodu Stefaniszynów

Władysław Dudzik Wspomnienia

Janusz Pieczkowski 20 lat w nowosądeckim Ratuszu (1955-1975)

Stanisław Stanuch Słowo o poecie; o Zdzisławie Wróblewskim

Małgorzata M. Kiełtyka Działalność nowosądeckiej grupy metodyczno - historycznej (1936 –1939)

Bolesław Faron Okupacyjne zimy. Impresje

Andrzej Wasiak Pocztówki dawnego Nowego Sącza

Izabela Gass Fotografie Sądecczyzny w zbiorach Archiwum Dokumentacji Fotograficznej

Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Szczepan Świątek O pogłębione studia regionalne ,

Recenzje:

“Czarny Dunajec i okolice”. Praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka,Kraków 1997 (Józef Długosz)

Andrzej Banach, “Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18”, Kraków 1997 (Julian Dybiec)

“Sandecjana. Katalog zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu”, Nowy Sącz 1996 (Janina Kwiek - Osiowska)

“Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” , t. 5, Kraków 1996 (Bogusław Koła)

Adam Bartosz Nie bój się Cygana. Sejny 1994 (Magdalena Kroh)

Albin Kac, “Nowy Sącz, miasto mojej młodości”, Kraków 1997 (Krystyna Samsonowicz)

“Zeszyt Literacki nr 1. Pierwsze spotkanie”, Nowy Sącz 1997 (Anna Fatyga)

Kronika:

Nowy Sącz w 1997 r. (Mieczysław Smoleń)

Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sqczu w 1997 r. (Maria Kruczek)

II Mistrzostwa Europy Juniorów w Slalomie Kajakowym (Łukasz Piszczek)

Sądeckie biogramy:

Stanisław Biskupski 1911 -1988 (Kazimierz Kuropeska)

Stanisiaw Chrząstowski 1911-1997 (Katarzyna Król)

Szymon Dutka 1849-1914 (Wincenty Gawron)

Maria Flisówna 1902 - 1996 (Maria Kruczek)

Edward Fyda 1890 - 1967 (Antoni Sitek)

Zbigniew Jeżowski 1928-1996 (Zbigniew Mordawski)

Alojzy Neterowicz 1907-1980 (Krzysztof Donigiewicz)

Ewa Polak- Trajdos 1923 -1979 (Tadeusz M. Trajdos)

Edward Smajdor 1912-1986 (Antoni Sitek)

Stanisław Szafran 1929 -1998 (Krzysztof Kuliś)

Mieczysław Żytkowicz 1913 -1994 (Beata Żytkowicz)

powrót