SPIS TREŚCI TOMU XXV Rocznika Sądeckiego – rok 1997

Przedmowa

Artykuły i rozprawy:

Zygmunt Bazielich Elekcje władz miejskich Starego Sącza w XVII w.

Jan Krukowski Szkolna i kościelna działalność Marcina S. Witkowskiego w Nowym Sączu

Józef Plechta Postawy sądeckich posłów chłopskich na sejmie w Wiedniu i Kromieryżu (1848-1849)

Jan Hebda Chłopski działacz dwóch powiatów - Jan Myjak z Zagorzyna (1849-1927)

Tadeusz Duda Z życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych w powiecie nowosądeckim w okresie międzywojennym

Tomasz Biedroń Referendum ludowe (30 VI 1946 r.) w powiecie limanowskim

Mieczysław Smoleń Referendum ludowe w 1946 r w powiecie nowosądeckim

Jan Lach Gospodarka wodna Nowego Sącza

Materiały:

Feliks Kiryk Miasto Grybów w świetle inwentarza starostwa grybowskiego z 1762 r

Jan Rzońca Pierwszy opis Sądecczyzny z 1842 r, w oczach austriackiego urzędnika Józefa Edlena von Mehoffera

Bogdan Potoniec Prasa nowosądecka w latach 1891-1996

Zbigniew Mordawski Z dziejów nowosądeckiego szpitala 1906-1996

Józef Szymon Wroński Bazylika limanowska

Szczepan Świątek Materiały archiwalne do dziejów spółdzielczości Nowego Sącza i regionu (1920-1954)

Józef Bieniek W cieniu swastyki (cz. IV)

Izabela Gass W sprawie działalności publicystycznej Stanisława Wasylewskiego w okresie okupacji niemieckiej

Janusz Pieczkowski 20 lat w nowosądeckim Ratuszu 1955-1975 (cz. I)

Janusz Michalik 15 lat Teatru NSA

Bolesław Faron Powrót do korzeni (cz. III)

Wacław Raczkowski Bezrobocie w województwie nowosądeckim w latach 1990-1995

Andrzej Wasiak Pocztówki dawnego Nowego Sącza (cz. III)

Recenzje:

Dzieje miasta Nowego Sącza, t. III, pod red. Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Kraków 1996 (Józef Długosz)

Wiktor Bazielich, Starosądeckie domy rynkowe i ich dawniejsi właściciele, Nowy Sącz 1996 (Julian Dybiec) Tadeusz i Małgorzata Łopatkiewicz, Mała sakralna architektura na łemkiwszczini, New York 1993 (Magdalena Kroh)

Roman Chomiak, Nasz łemkowski los, Nowy Sącz 1995 (Magdalena Kroh)

Barbara Magierowa, Antoni Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny, zeszyt zerowy, zeszyty nr 1-3

Nowy Sącz 1995-1996 (Aleksander Jackowski)

Bolesław Faron, Korzenie, Bochnia-Kraków 1997 (Bogusław Kołcz)

Kronika:

Nowy Sącz w 1996 r (Mieczyslaw Smoleń)

Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 1996 r. (Maria Kruczek)

Sądeckie biogramy:

Zbigniew Borowski 1905-1966 (Maria Teresa Maszczak)

Kazimierz Dagnan 1891-1986 (Antoni Sitek)

JózefKruczek 1895-1981 (Krzysztof Donigiewicz)

StanisławKuskowski 1941-1995 (Alicja Hebda)

Janusz Pieczkowski 1921-1997 (Zbigniew Mordawski)

Maria Józefa Ritter 1899-1976 (Maria Teresa Maszczak)

Tadeusz Szczepanek 1930-1996 (Wacław Kawiorski)

Broniawa Stefania Szczepaniec 1903-1996 (Józefa Krzysztofiak-Kobylińska)

powrót